Seria DMA - wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym