Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Seria CA
Styki pomocnicze
Industrial Solutions

Seria CA - Styki pomocnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wspólne do wszystkich wyłączników różnicowo- i nadprądowych do 63A oraz różnicowoprądowych do 100A.
  • Do montażu po obu stronach wyłączników nadprądowych oraz rozłączników modułowych.
  • Dostępna wersja z pozłacanymi stykami do zastosowania w aplikacjach niskoprądowych i niskonapięciowych.
  • Możliwość montażu do czterech styków CA z każdej strony
  • Dostosowane do ‘przejścia’ szyn łączeniowych kołkowych i widełkowych u góry lub dołu (wystarczy przekręcić podstawę styku).

 

Własności

Styki pomocnicze przeznaczone są do montowania z boku urządzenia zabezpieczającego dzięki czemu pozwalają na zdalne monitorowanie stanu pracy tego urządzenia.


Styk typu CA H - informuje czy urządzenie zabezpieczające znajduje się w pozycji Załączonej lub Wyłączonej (funkcja H)


Styk typu CA S/H – może pełnić funkcję H lub też może sygnalizować automatyczne wyzwolenie urządzenia zabezpieczającego spowodowane zwarciem, przeciążeniem (wył. nadprądowy) lub prądem różnicowym (wył. różnicowoprądowy) - funkcja S.


Zmianę funkcji pracy z S na H lub odwrotnie można dokonać w prosty sposób przestawiając blokadę z boku obudowy styków. Czynność tą należy przeprowadzić przed montażem styków do urządzenia zabezpieczającego. Dodatkowo styki typu CA S/H posiadają funkcję:

 

  • testu pozwalającą na zmianę pozycji pracy styków w chwili aktywowania (przyciśnięcie przycisku w kierunku do góry) nie powodując zmiany stanu pracy urządzenia zabezpieczającego
  • optycznej (lokalnej) sygnalizacji wyzwolenia (kolor czerwony) urządzenia zabezpieczającego – funkcja S
  • kasowania pozwalającą na przywrócenie stanu pracy styków i optycznej sygnalizacji (przyciśnięcie przycisku w kierunku do dołu), nie powodując zmiany stanu pracy urządzenia zabezpieczającego - funkcja S

Dane techniczne

Seria CA
Styk przełączny 1
Znamionowy prąd In (A) 5
Znamionowe napięcie AC Un (V) 240
Trwałość łączeniowa 10000
Przekrój przewodów (mm2) 2.5
Waga (g)

70