Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Seria CB
Styki pomocnicze
Industrial Solutions

Seria CB - Styki pomocnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wspólne do wszystkich wyłączników różnicowo- i nadprądowych do 63A oraz różnicowoprądowych do 100A.
  • Dwa styki przełączne z czego jeden z możliwością wyboru funkcji S lub H
  • Dostępne w dwóch wersjach: dołączany z lewej strony CB SH/HH-L lub z prawej CB SH/HH-R
  • Brak możliwości dołączania styku do styku (tylko jeden)
  • Nie jest przystosowany do ‘przejścia’ szyn łączeniowych

 

Własności

Styk pomocniczy z tyłu (funkcja H)
Dostarcza informacji czy urządzenie zabezpieczające znajduje się w pozycji Załączonej lub Wyłączonej.


Styk sygnalizacyjny lub pomocniczy z przodu (funkcja S/H).
Pełni funkcję H lub też może sygnalizować automatyczne wyzwolenie urządzenia zabezpieczającego spowodowane zwarciem, przeciążeniem (wył. nadprądowy) lub prądem różnicowym (wył. różnicowoprądowy), funkcja S. Zmianę funkcji pracy z S na H lub odwrotnie można dokonać w prosty sposób przestawiając blokadę z boku obudowy styków. Czynność tą należy przeprowadzić przed montażem styków do urządzenia zabezpieczającego. Dodatkowo styki typu CB posiadają funkcję:

  • testu pozwalającą na zmianę pozycji pracy styków w chwili aktywowania (przyciśnięcie przycisku w kierunku do góry) nie powodując zmiany stanu pracy urządzenia zabezpieczającego
  • optycznej (lokalnej) sygnalizacji wyzwolenia (kolor czerwony) urządzenia zabezpieczającego – funkcja S
  • kasowania pozwalającą na przywrócenie stanu pracy styków i optycznej sygnalizacji (przyciśnięcie przycisku w kierunku do dołu), nie powodując zmiany stanu pracy urządzenia zabezpieczającego - funkcja S

Dane techniczne

Seria CB
Styk przełączny 2
Znamionowy prąd In (A) 5
Znamionowe napięcie AC Un (V) 240
Trwałość łączeniowa 10000
Przekrój przewodów (mm2) 2.5
Waga (g)

80