Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Seria Tele LT
Wyzwalacz wzrostowy, Wyzwalacz podnapięciowy, Łącznik krańcowy
Industrial Solutions

Seria Tele LT - Wyzwalacz wzrostowy, Wyzwalacz podnapięciowy, Łącznik krańcowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wspólne do wszystkich modułowych urządzeń zabezpieczających.
  • Możliwość dołączania po obu stronach wyłączników nadprądowych oraz po prawej stronie wyłączników różnicowoprądowych i różnicowo- i nadprądowych.
  • Dostosowane do ‘przejścia’ szyn łączeniowych kołkowych i widełkowych u góry lub dołu.
  • Posiadają optyczny wskaźnik sygnalizacji (kolor niebieski).

 

Wyzwalacz wzrostowy Tele L

Wyzwalacz Tele L umożliwia zdalne wyłączanie wyłączników: nadprądowych, różnicowoprądowych oraz różnicowo-i nadprądowych. Zastosowanie dodatkowego styku połączonego szeregowo z cewką wyzwalacza zabezpiecza przed przegrzaniem w przypadku pozostania napięcia.

 

Wyzwalacz podnapięciowy Tele U

Wyzwalacz Tele U zapewnia wyłączanie wyłączników: nadprądowych, różnicowoprądowych, różnicowo- i nadprądowych gdy napięcie zasilania spadnie poniżej wartości 0,5 x Un. Zwłoka czasowa (do 300 ms) zabezpiecza przed zadziałaniem wyzwalacza przy krótkotrwałych zanikach napięcia.

 

Łącznik krańcowy PBS

Łącznik PBS działa na zasadzie mechanicznej. Zdjęcie panelu maskownicy rozdzielnicy powoduje zwolnienie zapadki łącznika PBS i natychmiastowe wyłączenie urządzenia zabezpieczającego, do którego jest dołączony (wyłącznik nadprądowy lub różnicowoprądowy). W konsekwencji rozdzielnica jest pozbawiona napięcia – bezpieczna do obsługi.

Dane techniczne

Tele L
Znamionowe napięcie (Tele L-2) 110/415, 110/125 DC
Znamionowe napięcie (Tele L-1) 24/60, 24/48 DC
Czas zadziałania (ms) <10
Trwałość mechaniczna/łączeniowa (cykli) 10000/20000
Przekrój przewodów (mm2) 2.5
Waga (g)

125

 

Dane techniczne

Tele U
Znamionowe napięcie AC Un (V) 110/415, 110/125 DC
Znamionowe napięcie DC/AC Un (V) 24/60, 24/48 DC
Próg zadziałania (V) <10
Próg załączenia (V) 10000/20000
Zwłoka czasowa (ms) 2.5
Trwałość mechaniczna/łączeniowa (cykli) 10000/2000
Przerkrój przewodów (mm2) 2.5
Waga (g)

125