Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Wyposażenie dodatkowe
do wszystkich wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych

Wyposażenie dodatkowe do wszystkich wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych

GE ma w swej ofercie szeroki zakres wyposażenia do wszystkich wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych

Typ CA

Funkcja H
 • Styk pomocniczy H
 • Do sygnalizacji stanu pracy wyłączników lub rozłączników(załączony/wyłączony), niezależnie czy są sterowane manualnie lub automatycznie.
 
Funkcja S
 • Sygnalizuje automatyczne wyzwolenie urządzenia zabezpieczającego spowodowane:
  - przeciążeniem lub zwarciem (wyłącznik nadprądowy)
  - prądem różnicowym (wyłącznik różnicowoprądowy)

Typ CB

Funkcja S/H+H
 • Styk sygnalizacyjny lub pomocniczy S/H + Styk pomocniczy H
 • Dwa styki przełączne o funkcjach opisanych powyżej (S/H+H)

Typ PBS

Funkcja PBS
 • Łącznik krańcowy (PBS)
 • Do wyłączania głównego zabezpieczenia gdy panel maskownicy rozdzielnicy jest zdjęty

Typ Tele L

Funkcja TL 
 • Wyzwalacz wzrostowy (wyzwolenie zdalne przez zasilenie cewki)
 • Do zdalnego lub lokalnego wyłączania wyłączników Typ Tele L

Typ Tele L

Funkcja TU
 • Wyzwalacz podnapięciowy
 • Do wyłączenia wyłączników gdy napięcie obniży sięponiżej zadanej wartości

Typ Tele MP

Funkcja TM
 • Napęd silnikowy
 • Zapewnia możliwość zdalnego sterowania wyłącznikami