Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

PolySafe
wielofunkcyjne obudowy poliestrowe

PolySafe - wielofunkcyjne obudowy poliestrowe

Typoszereg czternastu obudów wielofunkcyjnych montowanych fabrycznie o jednej głębokości 320mm, do zastosowań stacjonarnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowania

Handel i usługi:
 • Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe (centra handlowe, kempingi, porty żeglugi turystycznej, parki rozrywki)
 • Stacje paliw
 • Myjnie samochodowe
 • Pralnie zwykłe i samoobsługowe
 • Zasilanie placów budów,
 
Przemysł
 • Stoczniowy
 • Górnictwo
 • Samochodowy
 • Papiernictwo
 • Spożywczy
 • Petrochemia
 • Transformatory
 • Systemy monitorowania, ...
 
Obiekty użyteczności publicznej
 • Oczyszczanie ścieków
 • Usuwanie i przetwarzanie odpadów
 • Telekomunikacja
 • Uliczna sygnalizacja świetlna
 • Sterowanie ruchem ulicznym
 • Transport publiczny
 • Dystrybucja energii (elektryczność, gaz, woda)
 • Telewizja kablowa (CATV)
 • Oświetlenie publiczne
 • Koleje, …
 
Wszystkie obudowy są wykonane z samogasnącego, formowanego na gorąco i wzmocnionego włóknem szklanym poliestru i zapewniają wysoki stopień ochrony IP65 oraz spełniają normę wytrzymałości mechanicznej IK10 (IP55-IK07 dla obudów ze szklanymi drzwiami).

Parametry

 • 14 wymiarów standardowych (od 500 × 500 mm do 1250 × 1000 mm) i jedna głębokość 320 mm
 • Standardowy montaż fabryczny (puste lub z wyposażeniem)
 • Wysoki stopień ochrony IP65-IK10 (20J) zgodnie z normami IEC 60529 i EN 50102 (IP55-IK07 dla obudów z drzwiami szklanymi)
 • Materiał: samogasnący, formowany na gorąco, wolny od fluorowców, poliester zbrojony włóknem szklanym (przyjazny dla środowiska)
 • Kolor: szary RAL 7035, barwiony w masie
 • Przeznaczone do montażu naściennego, ustawiania na podłodze lub postumencie
 • Możliwość łączenia na wysokość, szerokość i głębokość
 • Całkowita izolacja
 • Drzwi z 5-punktowym mechanizmem zatrzaskowym
 • Możliwe wykonanie jako cokołu
 • Znamionowe napięcie izolacji Ui = 1000 V
 • Łatwy recykling: brak wtopionych elementów metalowych
 • Odpowiednie do agresywnych środowisk morskich i korozyjnych

Nowe cechy obudów PolySafe

 • Ergonomiczny mechanizm zamykający
 • Obniżenie siły zamykania o 25%
 • Opatentowany podnośnik drzwi zapewniający zajmowanie położenia środkowego przez drzwi podczas zamykania (dla większych wymiarów)

Idealne do wymagających zastosowań

 • Komercyjnych: spędzanie wolnego czasu (place targowe, campingi, porty jachtowe, parki rozrywki), stacje paliw, myjnie samochodowe, pralnie, instalacje zaplecza budowy
 • Przemysłowych: stocznie, kopalnie, przemysł samochodowy, papierniczy, żywieniowy i produkcji napojów, petrochemiczny, transformatory, monitorowanie systemów
 • W usługach publicznych: oczyszczalnie ścieków, zarządzanie odpadami, telekomunikacja, sygnalizacja drogowa, sterowanie ruchem drogowym, transport publiczny, dystrybucja energii (elektrycznej, gazu i wody), telewizja kablowa, oświetlenie publiczne, koleje