Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

ProceraPlus

ProceraPlus

Firma GE opracowała działający w środowisku Windows, wielojęzyczny program „Procera Plus*”, przeznaczony do projektowania i obliczania parametrów instalacji niskiego napięcia zgodnie z normą HD384.

 

ProceraPlus wspiera zespoły projektowe w wykonaniu projektu, obliczeń i dokumentacji technicznej przemysłowych instalacji niskonapięciowych wraz z obwodami rozdzielczymi.

 

Nowe normy PN-IEC 60364 (HD 384) oraz R064-03 wymagają, aby projekt instalacji niskiego napięcia zawierał obliczenia wszystkich spodziewanych prądów zwarciowych i przeciążeniowych. Oprogramowanie zapewnia wsparcie w wykonaniu projektu, doborze odpowiednich urządzeń z katalogu GE, wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej dla inżynierów, podwykonawców, dostawców energii, nadzoru technicznego i zespołów utrzymania ruchu

 

Funkcjonalność oprogramowania odzwierciedla wysiłki podejmowane przez zespół zarządzania produktem GE, mające na celu pomoc klientom w osiągnięciu ich celów poprzez stosowanie digitalizacji w ich pracy, skrócenie czasochłonnego kosztorysowania projektu i partnerskie relacje z naszym klientami.

 

Projektowanie, wykonanie dokumentacji technicznej i obliczeń parametrów instalacji niskiego napięcia zgodnie z norma HD 384

 

ProceraPlus* może wykonać obliczenia parametrów dla 50 tablic rozdzielczych, 300 obwodów maksymalnie do 6300 A. Nowe funkcje aktualnej wersji zawierają:

 • Opcja wykorzystania 6 standardowych i 1 awaryjnego źródła zasilania w układzie równoległym
 • Predefiniowane elementy obwodu: gniazda, źródła światła, elementy grzewcze, baterie kondensatorów, silniki, transformatory NN.
 • Przykład instalacji
 • pozioma lub pionowa

 

Właściwości

Źródła zasilania

 • Liczba źródeł zasilania: 6 standardowych + 1 awaryjne (do 6300A) w układzie równoległym + urządzenie podtrzymujące napięcie zasilania
 • Układ sieciowy: TN(-C-S), TT i IT z/bez przewodu neutralnego
 • Zasilanie z publicznej sieci elektroenergetycznej

 

Elementy obwodu

 • Tablica rozdzielcza
 • Silnik, gniazdo, źródła światła, ogrzewanie, transformator NN, bateria kondensatorów, i inne.

 

Ochrona

 • Wyłącznik ogólnego przeznaczenia
 • Urządzenia różnicowoprądowe
 • Bezpieczniki typy gG/gL, aM + zabezpieczenie termiczne
 • Zabezpieczenie rezerwowe i selektywność

 

Wydruk

 • Dokumentacja = sporządzania sprawozdań
 • Raport: okładka, źródła, schemat połączeń (ogólny, tablicy rozdzielczej), obwód i komponenty (+ charakterystyka), tabela oprzewodowania, nastawy zabezpieczeń

 

Ekrany pomocnicze

 • związane z odpowiednimi parametrami

 

Instrukcja obsługi

 • Z pełnokolorowymi ilustracjami i wyjaśnieniem najważniejszych pojęć technicznych