Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Retrofill / Retrofit
ME07 Breaker with EntelliGuard* R Breakers
Industrial Solutions

Retrofill / Retrofit

Zmodernizuj swój wyłącznik ME07 dzięki zastosowaniu nowego wyłącznika EntelliGuard R

 

EntelliGuard R Retrofill & Retrofit pomogą w pełni wykorzystać istniejącą aparaturę.

W każdej instalacji elektrycznej starzenie się urządzeń jest istotnym problemem. W połączeniu z codziennym zużywaniem się wyłączników może doprowadzić to do spadku niezawodności i utraty ochrony instalacji.

 

Często bywa tak, że aparatura rozdzielcza jest w dobrym stanie, natomiast wyłączniki zużywają się, a i ich podzespoły są już niedostępne.

 

GE ze swym ogromnym doświadczeniem i znajomością technologii wyłączników powietrznych oferuje wersje zamienne EntelliGuard Retrofill & Retrofit dla zainstalowanych w zakładzie wyłączników dawnej AEG - ME00, 05, 06, 07.

 

EntelliGuard R są zalecanymi zamiennikami dla starszych, poprzednich wersji wyłączników. Dzięki temu użytkownicy mogą unowocześnić istniejącą aparaturę rozdzielczą przez wymianę jedynie części ruchomej wyłącznika ME07 na nowy wyłącznik EntelliGuard, pozostawiając istniejącą kasetę i obudowę praktycznie w niezmienionym stanie.

 

Zestaw modernizacyjny znacząco wydłuży czas pracy z minimalną liczbą wyłączeń przy jednocześnie niewielkim wpływie na istniejącą aparaturę.

 

GE uzupełnia gamę zamienników “masowych” Retrofill(1) gamą Retrofit(2), gdzie bezpośrednie zastosowanie zamienników może nie być możliwe. Retrofit w porównaniu do Retrofill, może wymagać doposażenia bądź modyfikacji obudowy kasety oraz szyn

(1) Istniejący mechanizm wyzwalający, drzwi rozdzielnicy oraz w niektórych przypadkach również pozycja mechanizmu wysuwnego wymaga modyfikacji
(2) Modernizacja lub doposażenie wykonywane jest na życzenie przez dział obsługi posprzedażowej


Wyłączniki EntelliGuard R są dostarczane z fabryki prawie “gotowe do zamontowania” w istniejących kasetach ME07.

Cechy i korzyści

  • Nie są konieczne zmiany w przedziale wyłącznika, co ogranicza czas przestoju związany z wymianą sprzętu. Szyny i okablowanie zasilające także pozostają bez zmian.

  • Niewielkie zmiany okablowania w miejscu eksploatacji; Wtórne bloki sterujące dostarczane z zamiennikami Retrofill do wykonania połączeń z istniejącymi obwodami sterującymi

  • Uniwersalna konstrukcja pozwala na kompatybilność sprzętu GE i OEM

  • Możliwość wyboru funkcji RELT, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla instalacji

  • EntelliGuard R Retrofill został przetestowany podczas pracy z aparaturą rozdzielczą SEV/SEK firmy GE.

  • Wymiana wyłącznika a czas życia linii produkcyjnej ... Aktualizacja instalacji zapewnia w ogólnym rozrachunku więcej efektywnego czasu pracy, ze względu na większą dostępność części zamiennych oraz lepszych parametrów wytrzymałościowych nowych urządzeń.

  • Konstrukcja bezklastrowa gwarantuje solidne i niezawodne połączenia